İftar Lokması | Regaib kandil sohbet1 | MÜBAREK ÜÇ AYLAR | ERBAIN-40.GÜN NIYAZI | HZ HÜSEYIN CAN ASI | Muharrem sohbet 28 | Muharrem sohbet 27 | Muharrem sohbet 26 | Muharrem sohbet 25 | Muharrem sohbet 24 |

KATEGORİLER

ANKET

YORUMLANANLAR

 
 
 
GADİR-İ HUM HUTBESİ
 
 
NÜBÜVEDİN HATMİ
VELAYEDİN AÇILIMI
BEN KİMİN MEVLASIYSAM
ALİ DE ONUN MEVLASIDIR (SAAV)

11/11/2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

EHLİBEYD E GÖNÜL VERENLER DOSD YOLUNDA ÖLENLERE

İYDÜL EKBER

 

NÜBÜVEDİN HATMİ

VELAYEDİN AÇILIMI

BEN KİMİN MEVLASIYSAM

ALİ DE ONUN MEVLASIDIR (SAAV)

KIZILDEDEM

 

ALLAH VE RESULÜNÜN

İNSANLIĞA EN BÜYÜK ARMAĞANI

 

 

GADİRHUMLA BİADİMİZİ

KERBELA İLE SAFLARIMIZI

BELİRLEMEYE YENİLEMEYE GELDİK

HAYDEYİN CANLAR

EHLİBEYD E GÖNÜL VERENLER

BİAD YENİLEMEYE

 

  

Ey Muhammed’ Ben yeryüzünü asla hüccetsiz bırakmadım ve asla bırakmayacağım.’ Cebrail (a.s) şöyle devam etti: ALLAH (azze ve celle)  sana HACCI ümmetine tebliğ etmeni emrediyor.

Gadir-i Hum denen yere vardığında da Cebrail (a.s) nazil olup 'Ey MUHAMMED dedi, ALLAH (azze ve celle) sana selam ediyor ve şöyle buyuruyor: “EY RESUL, SANA İNDİRİLENİ TEBLİĞ ET (insanlara ulaştır); EĞER BUNU YAPMAZSAN PEYGAMBERLİĞİNİ TEBLİĞ ETMEMİŞ GİBİ OLURSUN VE ALLAH SENİ İNSANLARDAN KORUYACAKDIR.” (Maide suresi 67)

Hz Ali As Şöyle buyurdu. Peygamber saav Bana bin ilim kapısını açtı. Her bir kapıdan bin kapı daha açılıyordu. Allah Resulü bana binlerce ilmin kapısını açtı. Bu yüzden benim geçmiş ve gelecekden haberim vardır. Hz Ali saav

 

BEN İLMİN ŞEHRİYİM ALİ DE KAPISI…

BEN İLMİN KAPISIYIM ALİ DE ONUN ANAHDARI SAAV

  

İYDÜL GADİR-İ HUM… İYDÜL EKBER

YÜCE BÜYÜK BAYRAM

 

GADİRUHUMDA OKUNAN EKSİKSİZ TAM VEDA HUDBESİ

VEDA HUTBESİ

Bismillahirrahmanirrahim

Senetli bir şekilde Alkame b. Muhammed Hazretleri kanalıyla İmam Muhammed Bakır'dan (a.s) şöyle nakledilmiştir: Resulullah saav O ana kadar Hac ve Velayet dışında bütün şer-i hükümleri insanlara tebliğ etmişti. Cebrail (a.s), Resulullah'a (s.a.a) gelerek 'Ya MUHAMMED’ dedi, ALLAH sana selam söylüyor ve şöyle buyuruyor: ‘Ben canını alacağım her PEYGAMBERİMİN ve her RESULÜMÜN canını, ancak dinimi kemale erdirdikten ve hüccetimi tamamladıktan sonra alırım. Bu dinden de senin üzerinde tebliğ etmen gereken İKİ FARİZA KALMIŞDIR; HAC farizası ve SENDEN sonrası için VELAYED VE HİLAFED FARİZASI.’Ben yeryüzünü asla hüccetsiz bırakmadım ve asla bırakmayacağım.’ Cebrail (a.s) şöyle devam etti: ALLAH (azze ve celle)  sana HACCI ümmetine tebliğ etmeni emrediyor. Her tarafa haberler salındı. Resulullah’ın bizadihi kadılımı ve eğidimiylen gerçekleşecek olan bu hac kervanına çok sayıda kadılım oldu. Zira bir kez daha CANAB-U RESULULLAH ile beraber olmak ve direk ondan öğrenmek aşkıyla kadılım 100 bini aşmışdı. RESULULLAH (s.a.a) Büyük bir kalabalıkla, 70 bin, bir rivayeddede 120 bin kişiylen Mekke’ye varıb Hac farizasını bitirip Medine'ye doğru yola çıktı. Cuhfe’ye varmadan Gadir-i Hum denen yere vardığında Cebrail (a.s) nazil olup 'Ey MUHAMMED dedi, ALLAH (azze ve celle) sana selam ediyor ve şöyle buyuruyor: “EY RESUL, SANA İNDİRİLENİ TEBLİĞ ET (insanlara ulaştır); EĞER BUNU YAPMAZSAN PEYGAMBERLİĞİNİ TEBLİĞ ETMEMİŞ GİBİ OLURSUN VE ALLAH SENİ İNSANLARDAN KORUYACAKDIR.” (Maide suresi 67)Bir ucu Cuhfe'ye yaklaşan Müslümanların önde gidenlerinin geriye çağırılmalarını ve geride kalanlarının da orada toplanmalarını emretti. Ardından ALLAH RESULÜ NAMAZA TOPLANMA EMRİ VERDİ. Orada bulunan ağaçların altının temizlenmesi ve minber şeklinde taşların üst üste kurulmasını emretti. Bir rivayedde de deve semerleriylen yükseklik yapıldı ve insanları iyi görebilmesi için onların üzerine çıktı ve ALLAH' a hamd-u sena ederek şöyle başladı sözlerine:

 

1. ALLAHA HAMDÜ SENADA BULUNMASI:

Hamd ve sena; birliğinde yüce, yalnızlığında ve tekliğinde yakın, kudret ve sultasında azametli ve erkânında azim olan Allah'a mahsustur. Allah’ın ilmi yerinde kaldığı halde (hareket etmeksizin) her şeyi kuşatmıştır. Allah sürekli olarak övülmüş ve de övülmekte dir. Allah yok olmayan bir azametin sahibidir. Yaratan O'dur.Yeniden diriltende O'dur . Her iş O'na dönmektedir. Yükseltilmişleri (göklerden ve semavi isimlerden kinayedir) vücuda getiren, serilenleri (yeryüzünden kinayedir) seren, yerlerin ve göklerin hükümra nı, pak münezzeh, tenzih edilmiş, melek ve ruhların Rabbi, yarattığı her şeye ihsanda bulunan, vücuda getirdiği her şeye lütfeden O’dur. Her göz O'nun gözetiminde, O'nun gözü önündedir; ama gözler O'nu göremez. Allah ikram edici, sabırlı ve tahammül sahibidir. Rahmeti her şeyi kuşatmış, nimeti ile hepsine ihsanda bulunmuştur. İntikam almasında acele davranmaz ve müstahak olanlar için azabında hemen teşebbüs etmez. Batınları ve gizlilikleri anlar, içleri bilir, gizlilikler ona saklı kalmaz ve gizlilikler O'na karmaşık gelmez. Her şeyi ihata eden O’dur. Her şeye galebe eden O’dur. Her şeyde kuvvet O'dur, her şey üzerindeki kudret O’dur. O’nun gibi bir şey yoktur. Hiç bir şey yokken bir şey var eden O’dur. Daimidir, Diridir; adalet ile kaimdir. İzzet ve hikmet sahibi, O'ndan başka ilah yoktur O, gözlerin derk edilmesinden daha yücedir. Ama kendisi gözleri derk eder. O, lütuf sahibi ve bilendir. Hiç kimse görmekle sıfatlarına ulaşamaz ve hiç kimse bizzat Aziz ve Celil olan Allah'ın kendisinin kılavuzluk ettiği dışında, gizli açık niteliği hakkında bir şey elde edemez. Şahadet ederim ki kutsiyeti, temizliği ve münezzeh oluşu zamanı dolduran ilah O’dur. O’nun nuru ebediyeti kapsamıştır. O, emirlerini meşveret eden kimselerle meşveret etmeksizin icra etmekte, takdirinde ortağı bulunmamakta ve tedbirinde hiçbir yardım görmemektedir. Yarattığı şeyi örnek ve misali olmaksızın yaratmış ve yarattığı her şeyi hiç kimseden yardım almadan, zahmete katlanmadan, fikir ve çareye ihtiyaç duymadan yaratmıştır. Allah cümle mevcudatı ‘Kün!’ emriyle yarattı. Yarattı ve onlar da zahir oldular. O halde ondan başka İlah yoktur. Yaptığı sağlam ve işi güzeldir. Zulmetmeyen bir adil ve işlerin kendisine döndüğü bir ikram sahibidir. Şahadet ederim ki her şeyin azameti karşısında tevazu gösterdiği ve her şeyin izzeti karşısında zelil olduğu ve her şeyin kudreti karşısında teslim olduğu ve her şeyin heybeti karşısında huşu gösterdiği (boyun eğdiği) ilah O’dur. Padişahların padişahı, galaksilerin döndürücüsü, güneş ve ayın müsahhar kılıcısı da O’dur. Her şey tayin edilmiş bir zamanla hareket etmektedir. Geceyi gündüze; gündüzü de geceye giydirmekte ve süratle birbirini takip etmektedir. İnatçı zorbayı döküp kıran ve her isyankâr şeytanı helak eden O’dur. O’nun için bir zıt ve onunla birlikte bir muhalif mevcut değildir. Tek ve ihtiyaçsızdır. Doğrulmamış ve doğurmamıştır. O’nun hiçbir benzeri yoktur. Tek olan Allah ve azamet sahibi bir Rab’dir. İstemekte, ardından yerine getirmektedir. İrade etmekte, ardından mukadder kılmakta, bilmekte ardından saymaktadır. Öldürmekte ve diriltmektedir. Fakir kılmakta ve zenginleştirmektedir. Güldürmekte ve ağlatmaktadır. Yakın kılmakta ve uzaklaştırmaktadır. Esirgemekte ve bağışta bulunmaktadır. Hükümdarlık O'nundur; hamd ve sena O'na mahsustur. Hayır, O'nun elindedir, O her şeye kadirdir. Geceyi gündüze ve gündüzü geceye giydirir. Ondan başka ilah yoktur. Allah izzed ve mağfiret sahibidir. Dualara icabet eden, çok ihsanda bulunan, nefesleri sayandır. Cin ve insanların Rabbi’dir. Hiç bir şey O'na zor gelmez. Yardım isteyenlerin feryadı O'nu usandırmaz, ısrar edenlerin ısrarı O'nu bıktırmaz. Salihlerin koruyucusu, kurtuluşa erenlerin başarıya ulaştırıcısı, Mümin’lerin ihtiyaç sahibi, âlemlerin Rabbi’dir. Yarattığı her şeyden dolayı kendisine her halde şükredilmesi gereken Allah’tır. O’na hamd ediyorum, sürekli şükrediyorum. Rahatlık ve sıkıntı halinde, şiddet ve rahatlık halinde, zorluk ve huzur halinde O'na şükrediyorum. Meleklerine, kitaplarına ve peygamberlerine iman ediyorum. O’nun emrini dinliyor, sadece O'na itaat ediyorum. O'nu hoşnut eden şeylere teşebbüste bulunuyorum. İtaatinde rağbet içinde olmak ve cezasından korkmak açısından O'nun mukadderatı karşısında teslim oluyorum. Zira düzeninden güvende olunmayan ve zulmünden korkulmayan (yani asla zulmetmeyen) Allah O'dur.

 

2. ÖNEMLİ BİR HUSUSDA ALLAHIN EMRİ :

Allah için nefsim hususunda kulluğumu itiraf ediyorum ve O'nun Rab olduğuna tanıklık ediyorum. Bana vahyettiği her şeyi eda ediyorum, zira eğer onu eda etmezsem bana azabın ineceğinden korkuyorum. Şüphesiz O'nun azabını her ne kadar büyük düzen kursa da ve dostluğu halis olsa da hiç kimse def edemez. Allah’tan başka ilah yoktur. Allah bana Ali hakkında nazil buyurduğunu tebliğ etmediğim takdirde risaletimi eda etmemiş olacağımı ilan etti. Beni insanların şerrinden koruyacağını garantiledi. Allah kifayet eden ve yücelik sahibidir. Allah bana şöyle vahyetmiştir: “Ey Peygamber! Rabbinden sana indirileni tebliğ et, eğer bunu yapmazsan O'nun elçiliğini yapmamış olursun. Allah seni insanlardan korur. Doğrusu Allah kâfirleri hidayede erdirmez.” Ey insanlar! Ben Allah'ın bana nazil buyurduğu her şeyi ulaştırma hususunda kusur etmedim ve Ben bu ayetin nüzul sebebini sizlere beyan ediyorum: Cebrail üç defa bana nazil oldu ve Selam sahibi olan ki o Selam'dır. Rabbim tarafından bu toplantı yerinde ayağı kalkmamı, siyah ve beyaz (ırktan) herkese “Ali bin Ebi Talib benim kardeşimdir, vasimdir, ümmetimdir, üzerinde benim halifemdir ve benden sonra imamdır.

O'nun bana nispeti Harun'un Musa'ya olan nispeti gibidir. Sadece şu farkla ki benden sonra peygamber gelmeyecektir. O Allah ve Resulü’nden sonra sizlerin ihtiyar sahibidir.”diye ilan etmemi emretti. Allah bu konuda kitabından bana bir de ayet nazil buyurdu: “ŞÜPESİZ SİZİN VELİNİZ ALLAH ve ONUN RESULÜ ve İMAN EDİB NAMAZ KILANLAR ve RÜKÜ HALİNDE ZEKAD VEREN MUMİNLER’DİR.”……. Namaz kılıp rükû halinde zekât veren ve her halinde Aziz ve celil olan Allah'a yönelen kimse Ali bin Ebi Talib'tir.

Ey insanlar! Ben Cebrail'den benim için Allah'tan, beni bu önemli şeyi tebliğ etmekten mazur görmesini dilemesini istedim. Zira takva sahiplerinin az olduğunu, münafıkların çokluğunu, kınayanların fesadını, İslam'ı alaya alanların hilelerini biliyorum. Onlar Allah'ın kitabında kendilerini şöyle nitelendirdiği kimselerdir.”Bilmediğiniz şeyleri ağzınıza alıyordunuz. Onu önemsiz bir şey sanıyordunuz, oysa Allah katında önemi büyüktü. Hakeza, münafıklar defalarca bana eziyette bulundular ve beni “uzun” (her söze kulak asan kimse) olarak adlandırdılar. Onlar Ali'nin benden ayrılmaması, benim kendisine teveccüh etmem, O'nun bana temayülü ve beni kabullenişi sebebiyle böyle olduğumu sandılar. Sonunda aziz ve celil olan Allah şu ayeti nazil buyurdu: “İKİYÜZLÜLERİN İÇİNDE O HER ŞEYE KULAK KESİLİYOR.” DİYEREK PEYGAMBERİ İNCİTENLER VARDI. DE Kİ O KULAK ALLAH’A İMAN EDEN ve MÜMİN’LERE İMAN EDEN, SİZİN İÇİN HAYIRLI OLAN, İÇİNİZDEN İMAN EDEN KİMSELERE RAHMED OLAN BİR KULAKDIR.” EĞER BEN BANA BUNU  (her söze kulak veren kimse olmayı) İSNAD EDENLERİ İFŞA EDMEK İSDERSEM İFŞA EDEBİLİRİM. EĞER ONLARIN ŞAHSINA İŞARED EDMEK İSDERSEM, İŞARED EDEBİLİRİM. EĞER ONLARI ALEMEDLERİYLE TANIDMAK İSDERSEM TANITTABİLİRİM; Allah'a yemin olsun ki ben onların işi hakkında yücelik gösterdim. Bütün bunlardan sonra Ali hakkında bana nazil olan şeyi tebliğ etmediğim takdirde Allah asla benden razı olmayacaktır.” Peygamber daha sonra şu ayeti tilavet buyurdu: ”EY PEYGAMBER RABB’İNDEN SANA İNDİRİLENİ TEBLİĞ ED, EĞER BUNU YAPMAZSAN O’NUN ELÇİLİĞİNİ YAPMAMIŞ OLURSUN. ALLAH SENİ İNSANLARDAN KORUR. DOĞRUSU ALLAH DOĞRUSU KÂFİRLERİ HİDAYEDE ERDİRMEZ.” (Maide 6)

 

3. N İKİ İMAM’IN (as)'ın İMAMED VE VELAYEDİNİN İLAN EDMESİ:

EY İNSANLAR!  Onun ( Ali'nin ) hakkındaki bu konuyu biliniz ve anlayınız. Biliniz ki Allah muhacirlere ensara ve onlara iyilikle tabi olanlara, köylüye ve şehirliye; araba ve aceme; özgüre ve köleye; büyüğe ve küçüğe; beyaza ve siyaha ona (Ali'ye) itaat etmeyi farz bilmiş, onu imam ve ihtiyar sahibi kılmıştır. Her muvahhit için onun hükmünü icra etmesi, sözüyle amel etmesi, emrini kabullenmesi gerekir. Her kim ona muhalefet ederse melundur. Her kim ona tabi olursa ve onu tasdik ederse Allah'ın rahmetine masar olacaktır. Allah onu ve onu dinleyip kendisine itaat eden herkesi bağışlamıştır.

Ey insanlar! Bu böylesine bir toplulukta ayağa kalktığım son defadır. O halde işitiniz, itaat ediniz, Rabbiniz olan Allah'ın emri karşısında teslim olunuz. Zira aziz ve celil olan Allah-u Teâlâ sizin ihtiyarınızın sahibi ve mabudunuzdur. ALLAH’DAN ve SİZLERİ MUHADAB KILAN PEYGAMBERİNDEN, YANİ BENDEN SONRA DA ALİ ALLAH’IN EMRİYLE SİZİN İRADE SAHİBİNİZ ve İMAMINIZDIR. İMAMED MAKAMI ONDAN SONRADA ALLAH VE RESULÜYLE GÖRÜCECEĞİNİZ GÜNE KADAR BENİM NESLİMİN ONUN ÇOCUKLARININ HAKKIDIR. Allah, Resulü ve Onların (İmamların) helal kıldığı hususlar dışında bir helal yoktur. Allah, Resulü ve Onların (İmamların) sizlere haram kıldığı şey dışında da bir haram yoktur. Aziz ve celil olan Allah bana helal ve haramı tanıtmış ve Rabbimin kitabından, helal ve haramından bana öğrettiği her şeyi de ben ona öğretmiş bulunmaktayım. Ey insanlar!  Ali'yi (başkalarından) üstün tutun. Allah var olan her ilmi bende bir araya toplamıştır. Ben de öğrendiğim her ilmi takva sahiplerinin imamında (Ali’de bir araya) topladım. Var olan her ilmi mutlaka Ali'ye öğrettim. Allah’ın Yasin suresinde zikrettiği İmam-i Mübin (apaçık İmam) O'dur.” Her şeyi, apaçık bir İmam'da saymışızdır.”Ey insanlar! O’ndan (Ali'den) başkasına yönelerek sapıklığa düşmeyin. O’ndan yüz çevirmeyin, onun velayetinden ayrılmayın. O Hakk’a hidayet eder ve Hak ile amel eder. Batılı iptal eder ve batıldan sakındırır. Allah yolunda kınayıcıların kınaması ona engel olamaz. O (Ali) Allah'a ve Resulü’ne iman eden ilk kimsedir. Bana iman hususunda hiç kimse O’ndan öne geçmemiştir. O canıyla Allah Resulü’nün yolunda her türlü fedakârlığa katlanmıştır. İnsanlardan hiç kimse Allah'a ibadet etmediği bir zamanda o Allah'ın Resulüyle birlikteydi. Namaz kılan ilk kimse odur. Benimle birlikte Allah'a ibadet eden ilk kimse de odur. Allah tarafından yerime yatağıma yatmasını emrettim.

O da canını feda ederek benim yerime yatağıma yattı. Ey insanlar! O’nu üstün bilin ki Allah da O’na üstünlük vermiştir. O’nu kabul edin ki Allah onu tayin etmiştir. Ey insanlar! O Allah tarafından tayin edilen İmam’dır. Her kim onun velayetini inkâr ederse şüphesiz Allah tövbesini kabul etmez ve onu bağışlamaz. Allah’ın onu muhalefet eden kimseye böyle davranacağı kesindir. Allah ona böyle yapar ve onu ebediyete kadar, sonsuza dek şiddetli azapla azaplandırır. O halde ona muhalefet etmekten sakının. Aksi halde yakıtı insanlarla taşlar olan ve kâfirler için hazırlanan ateşe duçar olursunuz. Ey insanlar! Allah'a yemin olsun ki önceki peygamberler ve elçiler bana müjde vermişlerdir ve ben Allah'a yemin olsun ki peygamber ve elçilerin sonuncusuyum, gök ve yerdeki bütün yaratıkların üzerinde hüccetim. Her kim bu konuda şek ederse cahiliye küfrü gibi kâfir olmuş olur. Her kim bu sözümden bir şeyde şek ederse bana nazil olmuş olan her şeyde şek etmiştir. Her kim imamların birinde şek ederse onların tümünde şek etmiştir ve kim bizim hakkımızda şek ederse, şüphesiz ateştedir. Allah bu üstünlüğü bana bağışta bulunmuştur, bu onun bana bir minneti ve ondan bana bir ihsandır. Ondan başka ilah yoktur. Ebediyete kadar, sonsuza dek her haliyle ona Hamd ve senada bulunurum. Ey insanlar! Ali'yi üstün biliniz ki O Allah'ın rızkı indirdiği ve yaratıklar baki kaldığı müddetçe kadın ve erkek tüm insanların en üstünüdür. Bu sözü reddeden ve onunla uyumlu olmayan kimse melundur, melundur, melundur, gazaba uğramıştır, gazaba uğramıştır! Biliniz ki Cebrail Allah tarafından bu haberi benim için nazil kıldı ve şöyle buyurdu: ”Her kim Ali'ye düşmanlık eder ve velayetini kabul etmezse lanetim ve gazabım onun üzerine olsun.” Herkes yarın için önceden ne göndereceğine baksın, Ali'ye muhalefet etmekten ve neticede sabit olduktan sonra adımının sürçmesinden dolayı Allah'tan korksun. Allah yaptıklarınızdan hiç şüphesiz haberdardır. Ey insanlar! O (Ali) Allah'ın aziz kitabında zikrettiği ve ona muhalefet edenler hakkında şöyle buyurduğu Cenbillah'tır: “Kişinin Cenbillah'a (Hz. Ali’ye) karşı aşırı gitmemden ötürü bana yazıklar olsun.” diyeceği… Ey insanlar! Kuran hakkında tefekkür ediniz, ayetleri anlamaya çalışınız, muhkem ayetlerine bakınız, müteşabih ayetlerinin peşice koşmayınız. Allah’a yemin olsun ki Kuran’ın batınını sizlere beyan edebilecek ve tefsirini sizler için açıklayabilecek olan kimse, benim elim ile tuttuğum, onu kendime doğru yükselttiğim, kolundan tuttuğum, iki elimle kaldırdığım ve sizlere “Ben kimin Mevlasıysam Bu Ali de O'nun Mevlası’dır” diye bellettiğim kimsedir ve o benim kardeşim ve yerime geçecek olan Ali b.Ebi Talib’dir. Onun velayeti, bana nazil buyuran aziz ve celil olan Allah tarafındandır. Ey insanlar! Ali ve onun soyundan olan temiz çocuklarım sıkl-i asgar (daha küçük değerli şey)  ve Kur'an ise sıkl-i ekber (daha büyük değerli şey)'dir.Bu ikisinde her biri diğerini haber vermekte ve uyum içinde bulunmaktadır.Onlar Kevser havuzunun başında yanıma gelinceye kadar asla birbirinden ayrılmazlar.Biliniz ki onlar insanlar arasında Allah'ın emin kulları ve yeryüzündeki hakimleridir.Biliniz ki ben eda ettim, biliniz ki ben tebliğ ettim, biliniz ki ben duyurdum, biliniz ki ben açıkladım, biliniz ki Allah buyurmuştur ve ben aziz ve celil  olan Allah adına konuşuyorum.Biliniz ki Mümin’lerin Emiri de benim kardeşimdir.Biliniz ki “Müminlerin Emiri” olmak benden sonra ondan başka hiç kimse için helal değildir.

 

4.MÜMİNLERİN  EMİRİ’NİN (as) TANITILMASI ve PEYGAMBER’İN (sav) ELİYLE AYAĞI KALDIRMASI :

Daha sonra Peygamber (s.a.a) eliyle Ali'nin (a.s) kolundan tuttu ve yukarı kaldırdı. Müminlerin Emiri ise Paygamber (s.a.a) minberin üstüne çıktığı zamandan beri, ondan bir basamak aşağıda bulunuyordu.Peygamber'in yüzüne (a.s) oranla sağ tarafa meyletmişti ve dolayısıyla da her ikisi de bir mekanda durmuş gibiydiler.Sonra Peygamber (s.a.a) elini kaldırdı.Her ikisi de elini göğe doğru açtı.Ali (s.a)yerinden kalktı ve ayağı Peygamber'in (s.a.a) diziyle aynı hizaya geldi.Daha sonra Peygamber (s.a.a) şöyle buyurdu:“Ey insanlar! Bu Ali'dir,O benim kardeşim, vasim, ilmimi toplayan ve ümmetim arasında iman eden kimseler üzerinde halifemdir.Aziz ve celil olan Allah'ın kitabını tefsir etmekte, Allah'a davet etmekte,  Allah'ı razı eden şeylerle amel etmekte, Allah'ın düşmanlarıyla savaşmakta, Allah'ın dostlarını sevmekte ve Allah'a isyan etmekten sakındırmakta benim yerime geçek kimsedir. Allah Resulü'nün halifesi O’dur, Müminlerin Emiri O'dur, Allah tarafından hidayet edenlerin imamı O’dur.Nakisin (ahdini bozan Cemel ashabı) Kasitin (zulmeden Muaviye lanetullahıaleyh taraftarları) ve Marikin'i (dinden çıkan Hariciler'i) Allah'ın emriyle öldüren O’dur.Allah şöyle buyurmuştur: “Nezdimde söz değişmez.”(Kaf 29)   Ey Rabbim! Senin emrinle şöyle diyorum: ”Allah'ım Ali'yi seven kimseyi sev,Ali'ye düşman olan kimseye düşman ol.Ona yardım edene yardım et, onu yardımsız bırakan kimseyi, sen de yardımsız bırak.Ali'yi inkar eden kimseye lanet et,Ali'nin hakkını inkar eden kimseye gazap et. ” Ey Rabbim! Sen, bu konu aydınlandıktan ve Ali'yi bugün tayin ettikten sonra şu ayeti bana nazil buyurdun: ”BUGÜN SİZİN DİNİNİZİ KEMALE ERDİRDİM, ÜZERİNİZE OLAN NİMEDİMİ TAMAMLADIM;DİN OLARAK SİZİN İÇİN İSLAMI BEĞENDİM (Maide 3). KİM İSLAMDAN BAŞKA BİR DİNE YÖNELİRSE, ONUNKİ KABUL EDİLMEYECEKDİR. O AHİREDDE DE KAYBEDENLERDENDİR.( Aliimran 85) Ey Rabbim Seni de şahid tutuyorum ki Ben tebliğ eddim.

 

5. ÜMMEDİN İMAMED MESELESİNE VURGU YAPMASI:

Ey İnsanlar! Allah dininizi İmamedle kamil buyurmuşdur. O halde Kıyamed gününe ve Aziz ve celil olan Allahın huzuruna varılacağı güne kadar her kim O na ve Benim çocuklarımdan ve O'nun soyundan vesilelere ikdida edmezsa, böyle kimselerin amelleri dünya ve ahiredde yok olmuş olur ve sürekli azab içinde bulunurlar. Azabları asla hafifletilmez ve onlara fırsad verilmez.Ey İnsanlar! Bu Ali sizlerden bana en çok yardım eden, Bana en layık olan, Bana en yakin bulunan ve nezdimde en değerli olan Kimsedir. Aziz ve Celil olan Allah ve Ben Ondan razıyız. Kur'an'da Ali dışında kimse hakkında rıza ayeti ( Kendisinden razı olunduğunu bildiren bir ayed ) inmemişdir. Allah Müminler’e hitab ediği her yerde önce Ona hitab edmişdir. Kur'an'da var olan övgü ayedleri O nun hakkındadır ve Allah İnsan suresinde sadece Onun cennede gireceğine şahaded de bulunmuşdur. Bu sureyi Ondan başkası hakkında nazıl buyurmamış ve bu sureyle Ondan başkasını övmemişdir.Ey İnsanlar! O (Ali) Allah'ın dininin yardımcısı, Allah Resulü'nün ( sav ) savunucusudur. O takvalı, temiz, hidayed eden ve hidayed olmuş Kimsedir Peygamberiniz en iyi Peygamber, Vasiniz en iyi Vasi, Onun çocukları da en iyi Vasilerdir.Ey İnsanlar! Her Peygamberin soyu kendi sülbündendir. Ama benim neslim Muminlerin Emiri 'nin ( asv ) sulbündendir.Ey İnsanlar! Şeytan Adem'i hasedle cennedden dışarı çıkardı. Sakın Ali'ye hased etmeyiniz. Aksi takdirde amelleriniz boşuna gider, ayaklarınız sürçer. Adem bir sürçme sebebiyle yeryüzüne gönderildi. Oysa Adem Aziz ve Celil olan Allahın seçdiği kimseydi. O halde sizler, aranızda Allah'ın düşmanları olduğu halde nasıl bir halet içinde olacaksınız.Biliniz ki sadece şakaved sahibi kimse Ali’ye düşmanlık eder ve sadece takva sahibi kimse Ali'yi sever.Ali'ye sadece halis mumin olan kimse iman eder.Allaha yemin olsun ki Asr suresi Ali ( asv ) hakkında nazıl olmuşdur: “RAHMAN ve RAHİM OLAN ALLAH IN ADIYLA. İKİNDİ VAKDİNE AND OLSUN Kİ, İNSAN HİÇ ŞÜPESİZ HÜSRAN İÇİNDEDİR.” (Asr suresi 1-2) İkindi vakdine and olsunki İman eden, Hak ve sabırdan hoşnud olan Ali dışında tüm insanlar hüsran içindedir. Ey İnsanlar! Ben Allah’ı şahid tutdum, risaletimi sizlere tebliğ eddim. Peygamber'in sadece açıkca tebliğ edmeden başka bir sorumluluğu yokdur. Ey İnsanlar! Allah'dan hakkıyla korkun ve dünyadan sadece Müslüman olarak ayrılın.

 

6. MÜNAFIKLARIN BOZGUNCULUĞUNA İŞAREDİ:

“EY KİDAB VERİLENLER!BİR TAKIM YÜZLERİ SİLİB DÜMDÜZ EDEREK ARKALARINA ÇEVİRMEDEN YAHUD CUMARTESİ ESHABINA (Yahudileri) LANEDLEDİĞİMİZ GİBİ LANEDLEMEDEN ÖNCE ELİNİZDEKİ KİDABI TASDİK EDEREK İNDİRDİĞİMİZ KURAN’A İMAN EDİN'' (Nisa 47) Ey İnsanlar!Allaha yemin olsun ki bu ayedde kendilerini isim ve soylarıyla bildiğim ashabımdan bir gurub kasdedilmişdir. Ama onları ifşa edmemekle görevlendirildim. O halde her kim amel ederse, kalbinde Ali’ye karşı taşıdığı sevgi veya kinle mutabık olan şeyi bulacakdır.Ey İnsanlar! Aziz ve Celil olan Allah tarafından Bana bir Nur verilmişdir, Benden sonra Ali b.Ebi Talib'e ve Ondan sonrada Mehdi-i Kaim'e ( a.f ) kadar onun nesline verilmişdir. Mehdi de Allah’ın hakkını ve bize aid olan her hakkı geri alır. Zira aziz ve Celil olan Allah bizleri kusur edenlere, düşmanlık gösderenlere, muhaliflere, hainlere, günahkarlara, zalimlere ve tüm alemlerden gasb edenlere karşı hücced karar kılmışdır. Ey İnsanlar! Sizleri Allah'dan korkutuyorum ve uyarıyorum ki Ben Allah'ın Resulüyüm. Benden öncede peygamberler var olmuşdur.Ben ölür veya öldürülürsem, sizler gerisin geriye mi döneceksiniz? Her kim gerisin geriye dönerse,  Allah’a hiçbir zarar veremez.Allah çok yakında şükredenlere ve sabredenlere mükafad verecekdir.Biliniz ki sabır ve şükürle nitelendirilen Ali'dir. O’ndan sonra da O'nun neslinden olan çocuklarım da aynen böyledir.Ey İnsanlar! Müslüman oluş sebebiyle Bana,hadda Allah’a minned etmeye kalkışmayın.Aksi takdirde amelleriniz ortadan kalkar,size gazab edilir ve Allah sizleri ateşden ve (erimiş) bakırdan alevlere müptela kılar.Şüpesiz Rabbiniz pusudadır.Ey İnsanlar! Allah ve Ben onlardan uzağız. Ey İnsanlar! onlar ve yardımcıları,  onlara tabi olanlar, onları takib edenler ateşin en alt derecesinde olacaklardır ve kibirli kimselerin yeri nede kötüdür. Biliniz ki onlar, Ashab-ı Sahife’dir.O halde sizden her biriniz kendi sahifesine baksın.Peygamber (s.a.v) Ashab-ı Sahife adını insanların çoğu Peygamber’in bu sözünden neyi kasd ediğini anlamadılar.Kendileri için bir soru teşkil eddi. Ordakilerden çok azı Peygamber’in maksadını anlayabildi.Ey İnsanlar! Ben Hilafed emrini kıyamed gününe kadar İmamed ve veraseti neslime emaned ediyorum. Ben tebliğ etmekle görevli olduğum şeyi tebliğ eddim ki, burada hazır olan ve olmayan, dünyaya gelen ve gelmeyen herkese hücced olsun. O halde kıyamed gününe kadar, burada hazır olanlar olmayanlara ve babalar çocuklarına ulaşdırsınlar.Çok yakında Benden sonra İmameti Padışahlık olarak zulüm ve zorbalıkla alacaklardır.Allah, gasb edenlere ve ( hakka ) tecavüzde bulunanlara laned etsin.Bu esnada, Ey İnsanlar ve cinler! Sizlere dökülmesi gerekeni döker, sizlere ateş ve ( erimiş ) bakırdan alevler gönderir ve siz onu asla def edemezsiniz.Ey İnsanlar! Aziz ve Celil olan Allah sizleri kötüyü iyiden ayırt edmek için sizleri başıboş bırakmamışdır. Allah sizleri gaibden haberdar kılmamışdır.Ey İnsanlar! Alah  kıyamed kopmadan önce yalanlamaları sebebiyle bayındır olan her bölgeyi helak edecekdir ve onu Hz.Mehdi'nin  ( a.f-accil ferecehu ) hakimiyeti altına geçirecekdir. Allah kendi vaad ediği şeyi uygulayacakdır.Ey İnsanlar! Sizden öncekilerin çoğu helak oldu. Allah onları helak eddi ve gelecek nesilleride helak edecek O'dur. Allah-u Teala şöyle buyurmuşdur: “ÖNCEKİLERİ YOK EDMEDİK Mİ? ARDINDAN, SONRAKİLERİ DE ONLARA KADARIZ.SUÇLULARA BÖYLE YAPARIZ.O GÜN! YALANLANMIŞ OLANLARIN VAY HALİNE. (Mürselat.16-19) Ey insanlar! Allah bana emretmiş ve beni sakındırmıştır.Ben de Allah'ın emriyle Ali'ye emrettim ve onu sakındırdım.Emir ve yasaklama ilmi onun nezdindedir.O halde onun emrini dinleyiniz ki esenlikte kalasınız.O’na itaat edin ki hidayet bulasınız.O’nun yasaklamalarını kabul edin ki doğru yolda olasınız ve O’nun maksat ve muradına doğru hareket ediniz ve bilinmedik yollar sizleri onun yolundan alıkoymasın.

 

7. EHLİ BEYD'in (a.s) TAKİBÇİLERİ VE DÜŞMANLARINI BİLDİRMESİ:

Ey insanlar! Ben Allah'ın uymayı emrettiği doğru yoluyum.Benden sonra da o doğru yol Ali ve sonra onun neslinden olan çocuklarımdır ve onlar hidayet imamlarıdır.Hakka hidayet eder, hakkın yardımıyla hidayet üzere davranırlar.Daha sonra Peygamber şu ayeti tilavet buyurdu:“RAHMAN VE RAHİM OLAN ALLAH IN ADIYLA.HAMD ALEMLERİN RABBİ OLAN ALLAH A MAHSUSDU.RAHMANDIR RAHİMDİR.DİN GÜNÜNÜN SAHİBİDİR.YANLIZ SANA İBADED EDER VE YALNIZ SENDEN YARDIM DİLERİZ. BİZE DOĞRU YOLU GÖSDER. KENDİLERİNE LÜTUF VE İKRAMDA BULUNDUĞUN KİMSELERİN YOLUNA. GAZABA UĞRAMIŞLARIN VE SABMIŞLARIN YOLUNA DEĞİL.( FATİHA 1 .SURE)” Hamd Bu sure benim hakkımda nazil olmuştur.Allah'a yemin olsun ki onlar (İmamlar) hakkında nazil olmuştur.Genel olarak onlara şamildir.Özel olarak da onlar hakkındadır.Onlar Allah'ın dosdlarıdır, onlara bir korku yoktur ve onlar asla üzülmezler.Biliniz ki Allah'ın hizbi galip gelecektir.

Biliniz ki onların düşmanları, beyinsizler, sapıklar ve şeytanın kardeşleridir.Onlar batıl şeyleri gurur yüzünden birbirlerine iletirler.Biliniz ki Ehl-i Beyd'in dosdları ise Allah'ın kitabında kendilerini zikrettiği ve haklarında şöyle buyurduğu kimselerdir. “ALLAH’a ve AHİRED GÜNÜNE İMAN EDEN BİR MİLLED DİR, BABALARI VEYA OĞULLARI VEYA KARDEŞLERİ YADA AKRABALARI OLSA BİLE ALLAHA VE PEYGAMBERE KARŞI GELENLERE , SEVGİ BESLEDİKLERİNİ GÖRMEZSİN.İŞDE ALLAH şte İMANI BUNLARIN KALBLERİNE YAZMIŞDIR.”(Mücadele 22) Biliniz ki Ehl-i Beyt'in dosdları aziz ve celil olan Allah'ın kendilerini nitelendirdiği ve haklarında şöyle buyurduğu kimselerdir: “İşte güven; onlara iman edip.İmanlarına haksızlık karıştırmayanlaradır.Onlar doğru yoldadırlar.” Biliniz ki Ehl-i Beyt'in dosdları iman edenler ve şekke düşmeyen kimselerdir.Biliniz ki Ehl-i Beytîn dosdları esenlikle ve güven içinde cennete girenleridir.Melekler selamla onları görmeye gelir ve şöyle derler: ”Selam olsun size, tertemiz oldunuz.O halde ebedi olarak cennete giriniz.” Biliniz ki Ehl-i Beyt'in dosdları, cennetin kendilerinin olduğu ve içinde hesapsız rızıklanan kimselerdir.

Biliniz ki Ehl-i Beyt'in düşmanları ise ateşin alevleri içine girecek olan kimselerdir.Biliniz ki Ehl-i Beyd'in düşmanları ise cehennemden kaynadığı halde korkunç bir ses duyan ve cehennemin alevlenmesini gözüyle gören kimselerdir. Biliniz ki Ehl-i Beyd'in düşmanları Allah'ın haklarında şöyle buyurduğu kimselerdir: “HER ÜMMED GİRDİKÇE KENDİ YOLDAŞINA LANED EDER.” (Araf 38)   BİLİNİZ Kİ EHL-i BEYD’İN DÜŞMANLARI ALLAH'IN HAKLARINDA ŞÖYLE BUYURDUĞU KİMSELERDİR: “ORAYA ATILDIKLARI ZAMAN, BEKÇİLERİ ONLARA: ”SİZE BİR UYARICI GELMEMİŞMİYDİ?” DİYE SORARLAR.ONLAR: ”EVED; DOĞRUSU BİZE BİR UYARICI GELDİ, FAKAD BİZ YALANLADIK ve ALLAH HİÇ BİR ŞEY İNDİRMEMİŞDİR, SİZ BÜYÜK BİR SAPIKLIK İÇİNDESİNİZ DEMİŞDİK.”DERLER. ÇILGIN ALEVLİ CEHENNEMLIKLER YOK OLSUNLAR!” (Mülk sure 8-11) Biliniz ki Ehl-i Beyd'in dosdları, gizlide Rablerinden korkan ve kendileri için mağfiret ve büyük ecir bulunan kimselerdir.  Ey insanlar! Ateşin alevleri ve büyük mükafat arasındaki fasıla ne de uzundur. Ey insanlar! Bizim düşmanlarımız, Allah'ın kendilerini kınadığı ve lanet ettiği kimselerdir.Bizim dosdlarımız da Allah'ın kendilerini methettiği ve sevdiği kimselerdir.Ey insanlar! Biliniz ki ben uyarıcı ve korkutucuyum,  Ali de müjdeleyicidir. Ey insanlar!  Biliniz ki ben uyarıcı ve sakındırıcıyım.Ali de hidayet edicidir.Ey insanlar! Biliniz ki ben Peygamberim ve Ali ise benim Vasim’dir.O’ndan sonraki İmamlar da O’nun evlatlarıdır.Biliniz ki ben onların babasıyım.Onlar da O’nun (Ali'nin) sulbünden vücuda gelecektir.

 

8. HZ. MEHDİ'Yİ (a.f.accil ferecehum) MÜJDELEMESİ:

Biliniz ki imamların sonuncusu, bizden kıyam edecek olan Mehdi'dir.Dinlere galip gelecek olan O‘dur, zalimlerden intikam alacak olan O’dur, kaleleri fetheden ve onları yok eden kimse de O’dur.Şirk ehlinden her kabileye üstün gelen ve onları hidayet eden O’dur.Biliniz ki Allah'ın evliya kullarına ait her kanın intikamını alacak olan O’dur.Allah'ın dinine yardım edecek olan da O’dur.Biliniz ki derin denizden istifade eden O’dur; her fazilet sahibini fazilet miktarınca ve cehalet sahibini cehaleti miktarınca ödüllendiren de O’dur.Allah'ın seçtiği ve ihtiyar ettiği kimse de O’dur.Her ilmin varisi ve her anlayışı ihata eden odur.Biliniz ki rabbinden haber veren O’dur, ilahi ayetleri yukarı yükselten O’dur, hidayete eren temeli sağlam kimse O’dur ve işlerin kendisine ısmarlandığı kimse de O’dur.Öncekilerin müjdelediği kimse O’dur.Hüccet olarak baki kalacak olan O’dur ve O’ndan sonra hiçbir hüccet yoktur.Var olan her hak onunladır ve var olan her hak O’nun nezdindedir.Biliniz ki O galibi olmayan kimsedir.Hiç kimseye O’nun aleyhine yardım edilmez.Allah'ın yeryüzündeki velisi, kulları arasında hükmedicisi, gizli ve açık eminidir.

 

9. BİAD MESELESİ:

Ey insanlar!  Ben sizler için açıkladım ve sizlere anlattım.Benden sonra sizlere anlatacak olan da Ali'dir.  Biliniz ki ben, hutbemin sonunda sizleri biat etmek ve O’nu ikrarda bulunmak için elinizi uzatmaya davet ediyorum ve benden sonra da sizleri kendisiyle biatleşmeye davet ediyorum.  Biliniz ki ben Allah' a biat ettim, Ali de bana biat etti ve ben de Allah tarafından O’nun için sizlerden biat alıyorum.Nitekim Allah-u Teala şöyle buyurmuştur: “ŞÜPESİZ SANA BAŞ EĞEREK ELELERİNİ VERENLER, ALLAH’A BAŞ EĞİB VERMİŞ SAYILIRLAR. ALLAHIN ELİ ONLARIN ELİNİN ÜSDÜNDEDİR .VERDİĞİ BU SÖZDEN DÖNEN ANCAK KENDİ ALEYHİNE DÖNMÜŞ OLUR. ALLAH’A VERDİĞİ SÖZÜ YERİNE GETİRENE, ALLAH BÜYÜK ECİR VERECEKDİR.” (Fetih 10)

 

10.HELAL VE HARAM, FARZLAR VE HARAMLAR HAKKINDA:

Ey insanlar! Hac ve umre Allah'ın şiarlarındandır.Nitekim Allah öyle buyurmuştur: “KİM KABE'Yİ HAC EDER VEYA UMRE YAPARSA, BU İKİSİNİDE TAVAF EDMESİNDE BİR ZARAR YOKDUR.” (Bakara. 158) Ey insanlar! Allah'ın evini hac etmeye gidin.Allah'ın evine giden her hanedan müstağni olur ve sevinir.

Allah'ın evini terk eden her hanedan ise (soy açısından) kesilir ve fakirleşir. Vukuf yerlerinde (Arafat, Meş'ar ve Mina'da) duran her Mümin’in Allah o ana kadar işlemiş olduğu tüm geçmiş günahlarını affeder.Haccı sona erince de amellerine yeniden başlar. Ey insanlar! Hacılara yardım edilir ve harcadıkları şey kendine geri döner.Allah ihsan edenlerin mükafatını zayi etmez. Ey insanlar! Kamil bir dinle ve tam bir anlayışla Allah'ın evini haccedin.O şerafet sahibi mukaddes yerlerden tövbe ederek ve günahlardan el çekerek geri dönün.Ey insanlar! Aziz ve celil olan Allah'ın size emrettiği gibi namaz kılın ve zekat verin.Eğer uzun bir süre üzerinizden geçer de kusur ederseniz veya unutursanız Ali sizin ihtiyar sahibinizdir.Sizin için beyan eder.Aziz ve celil olan Allah benden sonra O’nu kullarının emini olarak tayin etmiştir.O Bendendir ve Ben de O’ndanım.O ve benim neslimden olanlar, sorduğunuz her soruya cevap verir ve bilmediğiniz her şeyi açıklar.Biliniz ki helal ve haram benim tümünü sizlere tanıtacağımdan, bir oturumda tüm helalleri emredeceğimden ve tüm haramları sakındıracağımdan çok daha fazladır.O halde aziz ve celil olan Allah tarafından Müminlerin Emiri Ali ve benim ve onun soyundan olan ondan sonraki vasilerin hakkında getirdiğim şeyleri kabul etme hususunda sizlere el uzatmak ve sizlerden biat almakla görevlendirildim (Ali ve ondan sonraki vasiler hakkında nazil buyurulan şey ise) sadece onlarla ayakta duracak olan imamettir.Onların (Vasilerin) sonuncusu ise kaza ve kaderi idare eden Allah ile görüşünceye kadar Mehdi'dir. Ey insanlar! Sizlere gönderdiğim her helalden ve sizleri sakındırdığı her haramdan dönmüş değilim.Onları değiştirmedim.Bunu unutmayınız ve hafızalarınızda tutunuz, birbirlerinize tavsiyelerde bulununuz.Onu değiştirmeyiniz, tehrife kalkışmayınız.Ben sözümü tekrar ediyorum; Namaz kılınız, zekat veriniz, iyiliği emrediniz ve kötülükten sakındırınız.Biliniz ki iyiliği emretmenin en üst mertebesi sözümü anlamanız, onu burada hazır bulunmayanlara iletmeniz, benim tarafımdan kabul etmesini emretmeniz ve muhalefet etmekten sakındırmanızdır.Zira bu emir, aziz ve celil olan Allah ve benim tarafımdandır.Sadece masum imam ile iyilik emredilir ve kötülükten sakındırılır. Ey insanlar! Kur'an sizlere Ali'den sonraki imamların onun evlatları olduğunu tanıtmakta ve ben de onların benim ve onun soyundan olduğunu tanıtmaktayım.Allah-u Teala nitekim kitabında şöyle buyurmuştur: “BU SÖZÜ, DEVAMLI KALACAK BİR MİRAS OLARAK BIRAKTI.”(Zuhurad suresi 28) Ey insanlar! TAKVALI OLUNUZ, TAKVALI OLUNUZ VE KIYAMETTEN SAKININIZ.NİTEKİM AZİZ VE CELİL OLAN ALLAH-U TEALA ŞÖYLE BUYURMUŞTUR: “DOĞRUSU KIYAMET GÜNÜNÜN SARSINTISI BÜYÜK ŞEYDİR.” (Hac suresi 1)    Ölüm, ahiret, hesap ilahi teraziler, alemlerin Rabbi nezdinde hesaba çekilmek, sevap ve cezayı hatırlayın.Her kim kendisiyle birlikte bir iyilik getirirse o iyilik esasınca sevaba erişir.Her kim de günah getirirse cennette onun bir nasibi olmayacaktır.

 

 

11. HALK'TAN   BİAT ALMASI:

Ey insanlar! Sizler aynı anda bana el verebileceğiniz miktardan çok daha fazlasınız. Rabbim, Müminlerin Emiri Ali (a.s) ve ondan sonra gelecek olan imamlar hakkında söylediklerim hususunda dilinizden itiraf almamı emretti.Onlar (İmamlar) benim ve onun (Ali'nin) soyundandırlar.Nitekim sizlere daha önce de çocuklarımın onun (Ali'nin) soyundan olduğunu anlattım.O halde hepiniz şöyle deyiniz:Biz işittik, itaat ettik, razı bulunmaktayız, teslim olmuşuz, rabbin ve kendi nazdinden imamımız, Müminlerin Emiri Ali'nin (a.s) ve onun sulbünden dünyaya gelecek olan imamların imameti hususunda bizlere ulaştırdığı şeyleri boyun eğmişiz.Bu konuda kalplerimizle, canlarımızla, dillerimizle ve ellerimizle sana biat etmekteyiz.Bu inanç üzere hayatta kalacağız ve onunla öleceğiz. (Kıyamet günü de) Onunla haşr olacağız. Asla değişmeye-ceğiz, değiştirmeyeceğiz, şek etmeyeceğiz ve inkarda bulunmayaca ğız. Kalbimizle şüpheye düşmeyeceğiz, bu sözden dönmeyeceğiz ve ahdimizi bozmayacağız.Sen bizlere ilahi öğütlerde bulundun.Müminlerin Emiri Ali (a.s) ve ondan sonra senin neslinden ve onun çocukları olduğunu söylediğin imamlar, Hasan,as Hüseyin as ve Allah'ın o ikisinden sonra tayin ettiği kimseler hakkında öğüt verdin.O halde onlar içi bizden söz ve ahit alındı.Kalplerimizden, canlarımızdan, dillerimizden, içimizden ve ellerimizden söz alındı.Her kim yapabilirse eliyle biat eder.Her kim de yapamazsa diliyle ikrar eder.Asla onu değiştirme peşinde değiliz.Allah bu konuda nefislerimizde değişme görmeyecektir. Biz bu konuyu çocuklarımızdan ve akrabalarımızdan uzak ve yakın herkese ulaştıracağız. Allah'ı bu konuda şahit tutuyoruz.Allah şahadet hususunda kifayet eder ve sen de bu itirafımıza şahit bulunmaktasın. Ey insanlar! Ne diyorsunuz. Allah her sesi işitir ve her gizliliği bilir.O halde kim hidayet bulunmuşsa kendi lehinedir ve her kim de sapmışsa kendi zararına sapmıştır.Her kim biat etmişse Allah'a biat etmiştir,Allah'ın eli onların (biat edenlerin) elinin üzerindedir.

 

Ey insanlar! Allah'a biat ediniz,bana biat ediniz, Müminlerin Emiri Ali'ye (a.s) Hasan'a, Hüseyin'e ve dünya ve ahirette onlardan olan İmamlar’a, soylarında baki kalan imamet makamı hasebiyle biat ediniz.Allah vefasız kimseleri (biatini bozanları) helak edecektir.Vefalı olanları ise rahmetine mahzar kılacaktır.Her kim biatinden dönerse kendi zararına dönmüştür.Her kim de Allah'a söz verdiği şeyler hususunda vefalı olursa Allah ona büyük bir ecir inayet buyuracaktır.Ey insanlar! Sizler bu dediğimi söyleyin ve tekrar edin.ALİ'Yİ MÜMİNLERİN EMİRİ OLARAK SELAMLAYIN VE ŞÖYLE DEYİN: ”İŞİDDİK, İTAAT EDDİK, RABBİMİZ, AFFINI DİLERİZ, DÖNÜŞ SANADIR.”(bakara suresi. 285) HAKEZA ŞÖYLE DEYİNİZ:”Bizi buraya hidayet eden Allah'a hamd olsun.EĞER ALLAH BİZE HİDAYET ETMESEYDİ, BİZ HİDAYETİ BULAMAZDIK.”(Araf suresi.43) Ey insanlar! Kur'an'ın nazil buyurmuş olduğu Ali b.Ebi Talib'in faziletleri Allah nezdinde, tümü bir oturumda sayabilecek miktardan çok daha fazladır.O halde her kim onları size haber verir ve onları tanırsa, siz de kendisini tastik edin. Ey insanlar! Her kim Allah'a,  Peygamber'ine , Ali'ye ve bu zikrettiğim imamlara itaat ederse büyük bir kurtuluşa ulaşmış olacaktır. Ey insanlar! O’na biat etmek, velayetini kabul etmek ve müminlerin emiri olarak selamlamak hususunda öne geçen kimseler, kurtuluşa erenlerdir ve onlar nimet bahçelerinde olacaklardır. Ey insanlar! Allah'ın sizden razı olacağı bir söz söyleyiniz. Eğer sizler ve yeryüzünde bulunan herkes tümüyle kafir olsa yine de Allah'a hiçbir zarar gelip çatmaz.Allah'ım! Eda ettiği ve emrettiğin şeyler hatırına müminleri bağışla ve inkar eden kafirlere gazap ed. Hamd ve sena alemlerin rabbi olan Allah'a mahsustur. (Maide suresi 67) İslamın, Ümmedin Ruhu mesabesinde olan ve özellikle de çok büyük bir eksiklik olan bu çalışmayı  bizlere lütfeden Mevlamız’a, Erenler’e  yaptıran emeği geçen cümle canlardan Ali Muhammed Ehlelbeyd hürmedine razı ve hoşnud ola. Cümlemizi Sahib-el Kevserin huzuruna  kadar, zürriyetimizlen de yaşayan ve yaşadanlardan, layık olanlardan eyleye…EĞER GADİRUHUM’UN RUHUNU UYANDIRABİLİRSEK YAŞAR YAŞADABİLİRSEK SİFFİNLERİ KERBELALARI CEMELLERİ TEKRAR TEKRAR YAŞAMAYIZ...GADİRUHUM RUHUNA AŞKINA SEVGİSİNE YOLUNA HİZMEDİNE ALLAH EYVELLAH…İŞDE GERÇEK BAYRAM…GERÇEK MİRAS…GERÇEK YOL… Vesselam Himmed ve Ali nazara muhdac hadim KIZIL DEDEM  MUHAMMED NEBİOĞLU

 

NUHUN GEMİSİ EHLİBEYD DİR KİM GEMİYE BİNER

EHLİBEYD E TABİ OLURSA SELAMETE KURTULUŞA ERER

 

 

İŞTE BEN VE ALİ

 

Allahım ihtiyaclarımı giderici sensin,

ümidimiz sendedir, sığınacağımda sensin.

Ey bizim için bereketli yağmuru salan

ve Aliye bilinmeyenleri açıklayan.

Sıkıntılı anlarda onlara yardım ediyordun.

Bizimde senden bir dileğimiz var,

bütün gam ve düşüncelerden seni çağırıyoruz.

Senin büyüklüğün nuru ile aydınlanıyoruz.

Ya Allah Ya Allah Ya Allah ya Hz Allah

Nübüvetinin sırı için:

Ya Muhammed Ya Muhammed Ya Muhammed habibullah

Velayet nurunun sırrı için

Ya Ali Ya Ali Ya Ali Ya Şahı geda

İffet ve masumiyetin nuru ve muğminlerin anneleri için

Ya Hatice Ya Hatice Ya Hatice tül Kübra

İffet ve masumiyetin nuru için:

Ya Fatima Ya Fatima Ya Fatima ya Ümmi Betül

Şehidler kanının nuru için:

Ya Hasan Ya Hasan Ya Hasan Şahı Şehidi müşteba

Ya Hüseyin Ya Hüseyin Ya Hüseyin Şahı Şehidi Kerbela

Ya Ali yetiş bize Ya Ali yetiş bize Ya Ali yetiş bize

Ey Hasan ve Hüseyinin Babası, ey toprağın Babası Dini sırlarımızı çöz

Ey Hesab gününün şefaatçısı, ey güzellik ve kemal sahibi

Ey Heybet ve dehşet sahibi,

Ey Allahım Hüseyinin Ceddinin Babasının Anasının

kardeşinin çocuklarının hakkı için

Bizi Dosdları ve cümlemizi bulunduğumuz gam ve düşünceden kurtar.

Ey merhamet edenlerin en merhametlisi olan Allahım

bizi Rahmetinle yargıla.

Ey yardım edenlerin en hayırlısı,

Ey kalpleri ve gözleri doğruya yönelten.

Senin nurun aşıkların ve seçkinlerin yolu hakkı için

kalplerimizi ve gözlerimizi doğruya yönelt.

Aliden üstün yiğit, Zülfükardan üstün kılıç yoktur.

Ya Rabbi Duamızı Muhammedin ve Haydarın hakkı için

kabul et. Lütfen

 

HU DOSD

 

 

 

FEREC DUASI

 

 

Allahım !

 Zulüm çoğalmıştır ve gizliler açılmıştır

Kapalı işlerden perde kalkmıştır

Ve ümitler yok olmuştur;

Yeryüzü daralmış,

 gökyüzü senin rahmetinden mahrum kalmıştır.

Ey Allahım!

Sen varsın ve ancak sen yardım edersin,

Yüce makamına niyaz ediyoruz.

Kolaylık ve zorlukta güvenimiz sensin,

Allah’ım!

Hz. Muhammed (s.a.v.)

 ve onun pak evladına rahmed et.

O emir sahiplerine ki,

 onların itaatini bizler için farz etmiştin

ve onların yüksek makamlarını bizlere tanıtmıştın.

Onların yüzü suyu hürmetine bize ferahlık ver,

acil ve yakın;

 tıpkı göz açıp kapama gibi

 ya da ondan daha yakın.

Ey Muhammed, Ey Ali;

 Ey Ali, Ey Muhammed;

bize kâfi geliniz ki,

 bize kâfi gelen sizlersiniz.

 Bizlere yardım edin,

 bizim yardımcımız sizsiniz.

Ey saygı değer,

 ey zamanın sahibi ve imamı.

Feryad, feryad, feryad;

sesimizi duy, sesimizi duy, sesimizi duy;

hemen, hemen, hemen;

acil, acil, acil;

ey merhamed edenlerin en merhamedlisi.

Hz. Muhammed’in ve onun pak evlatlarının yüzü suyu hürmetine

onun gelişin i çabuklaştır.

 

 

GÖNLÜ KABE YÜZÜ KIBLE

Gadirhum’da okunan Hakk'ın sedası,
Okuyan, ümmetin Muhammed Mustafası,
Varisi kılınan Şah-ı Geda Ali Mürtezası,
Kur’an ile sunulan Mevlamız vardır

Cümle doğruluğu tasdik ettiren,
Yirmiüç yılı bir bir dile getiren,
Olana olmayana şahadet ettiren,
Tenezülen sıfatlanan Habibi Hüdamız vardır

Ben kimin mevlası isem, Ali de mevlası,
Bir gömlekten çıkan sultanlar başı,
Yedi iklimde okunacak Şahlar Şahı,
Varisullah Haydarı kerrarımız vardır

İnsan olana dır okunan veda hutbesi,
Vicdanlardan gitmeyecek Resulün sesi,
Her dem nazarı ilahisi, sıcak nefesi,
Yolumuza tek ışık olacak Ehlibeytimiz vardır

Çar yarı güzinimız Ali, Fatıma, Hasan, Hüseyin,
Ehlibeyd’den gayrı yol yoktur ha bunu bileydin,
İnsanlık vicdan kaldıysa Hatice Ana ile Hakkı söyleyin,
Allah’ın duyanlara tevella teberra açık beyanı vardır

Şahadet ederim Allah bir Resul Hak dır,
Ali Şahım varisullhı nebi mutlaktır,
İslamın İmanın şartı Ehlibeyd-i Mustafadır
Aşk ile dile gelen şahadetimiz vardır

Nebioğlu kıbkızıl Ehlibeyd perestim,
Hak’dan aldık nutku Dosdlan söylerim,
Ehlibeydsiz dini, imanı ikrarı neylerim,
Gönlü kabe yüzü kıble olan Sultanımız vardır

 

 

 

 

1716 kere okunmuştur.

Yorum Ekle

Yazdır

YORUM LİSTESİ

KATEGORİDEKİ DİĞER HABERLER

n

16/11/2011 - 20:56 GADİR-İ HUM

n

16/11/2011 - 20:39 GADİR-İ HUM ŞİİR

n

16/11/2011 - 18:48 GADİR-İ HUM SOHBET

n

15/11/2011 - 11:48 GADIR-I HUM 8

n

15/11/2011 - 11:40 GADIR-I HUM 7

n

15/11/2011 - 10:54 GADIR-I HUM 6

n

15/11/2011 - 10:40 GADIR-I HUM 5

n

15/11/2011 - 10:36 GADIR-I HUM 4

n

15/11/2011 - 00:39 GADIR-I HUM 3

n

14/11/2011 - 23:56 GADIR-I HUM 2

n

// GADIR-I HUM 1

n

11/11/2011 - 16:03 GADİR-İ HUM HUTBESİ
 

YAZARLAR

ÇOK OKUNANLAR

Tasarım
  Tasarım : Networkbil.NET

Ana Sayfa  |   İletisim

@2008 kizildedem.com